E-post: trafikkleder@kollitaxi.no   l   Telefon dagtid: 73 52 77 00   l   Vakttelefon: 73 52 77 00

Om oss

Kolitaxi ble stiftet for 49 år siden. Vi har en moderne bilpark, og bileierne er selvstendige næringsdrivende.Kolitaxi organiserer bilpark og sjåfører, og foretar felles fakturering. Kollitaxi har gode referanser og er en partner som er til å stole på. Våre kunder er alt fra byggenæringen til mat og konsumvarer. Vårt distrikt er hele Trøndelag, men har også regelmessige oppdrag både til Nord-norge, Vestlandet og Østlandet. Vi har kontorer i Trondheim.
Levert av  
mangadexmangadex