Telefon: (+47) 73527700
Åpningstider : man - fre (07:00 - 15:30)
Personvern

Personvernerklæring for Kollitaxi AS

Sist oppdatert : 14.05.2021


Kollitaxi AS er en transportsentral som leverer vare og logistikktjenester med kontorer i Trondheim. I denne personvernerklæringen kan du lese om hvordan vi behandler dine personopplysninger og hva vi gjør for å ivareta personvernet ditt.

Hvilke opplysninger blir behandlet
I all hovedsak behandler vi personopplysninger som du gir oss eller som finnes i registre som vi har tilgang til eller administrerer. Dersom vi innhenter opplysninger om deg fra andre kilder (for eksempel kredittopplysningsforetak), har du normalt krav på å bli informert om dette.

Opplysninger vi behandler kan blant annet omfatte : navn, adresse, e-post, telefonnummer, personnummer, arbeidsgiver, stilling, hvilke tjenester du bruker eller har brukt ,samt transaksjonshistorikk.
Mottakere av personopplysninger
Dersom det foreligger lovbestemt opplysningsplikt overfor offentlige myndigheter vil de aktuelle personopplysningene bli overlevert i henhold til myndighetens krav.

Relevante personopplysninger kan også utleveres til selskaper vi samarbeider med for at vi skal kunne utføre de oppgaver og tjenester i henhold til avtale. Personopplysningene dine vil ikke under noen omstendigheter bli overført uten at det er inngått nødvendige avtaler som sikrer at dine rettigheter blir ivaretatt.

Vi vil aldri overføre personopplysningene dine til noen andre tredjeparter uten å ha et rettslig grunnlag for det, eller du har bedt om det eller på annen måte godkjent dette.

Vi kan tilgjengeliggjøre lenker til andre nettsteder i våre digitale kanaler. Dersom du klikker på en slik lenke vil nettstedet kunne registrere personopplysninger om deg. Da er det dette nettstedet som er ansvarlig for behandlingen av personopplysningene dine. Vi oppfordrer deg derfor til å sette deg inn i hvordan nettstedet behandler personopplysningnee dine, for eksempel ved å lese personvernerklæringen deres.
Samtykke
Du står fritt til å bestemme om du vil samtykke eller ikke, og kan når som helst trekke samtykket ditt tilbake. 
Kameraovervåkning
På eget område kan vi foreta kameraovervåkning for å forebygge samt avdekke straffbare handlinger. Opptak slettes senest tre måneder etter opptakstidspunktet, med mindre opptak er utlevert til politiet eller vi på annet grunnlag har rett til å behandle videoopptaket i en lengre periode. På steder vi benytter kameraovervåkning gis det tydelig informasjon i tråd med reglene for dette.
Statistik
Dine personopplysninger, herunder opplysninger vi mottaker om deg i forbindelse med transportoppdrag, kan bli brukt til å utarbeide statistikk som benyttes til å forstå blant annet hvordan tjenestene våre benyttes, til å forbedre og videreutvikle tjenestene våre, og til å levere innsikt til våre kunder.

Personopplysningene anonymiseres før de fremstilles statistisk. I forbindelse med utarbeidelse av statistikk vil vi også kunne innhente anonyme personopplysninger fra tredjeparter.

Det anonyme datasettet slettes så snart det er gjort til del av statistikken. Du vil aldri kunne identifiseres eller på annen måte gjenkjennes som del av statistikken.
Innsyn
Etter personopplysningsloven har du krav på innsyn i de opplysninger vi har registrert om deg. Dersom de registrerte opplysningene er uriktige eller ufullstendige, kan du kreve at opplysningene oppdateres. Ta kontakt med KolliTaxi AS dersom du ønsker å benytte deg av noen av disse rettighetene : trafikkleder@kollitaxi.no
Oppbevaring og sletting
Vi sletter dine personopplysninger som ikke lengre er nødvendige ut fr adet formål de er lagret for. Vi lagrer personopplysninger i henhold til den enhver tid gjeldende lovgivning.
Spørsmål eller klage
Dersom du har spørsmål til vår behandling av personopplysninger eller mener at vi ikke opfyller våre forpliktelser overfor deg med hensyn til hvordan vi behandler personopplysningene dine, oppfordrer vi deg til å ta kontakt med oss : trafikkleder@kollitaxi.no

Du har også rett til å klage til Datatilsynet : https://www.datatilsynet.no/ , men vi oppforderer deg til å ta kontakt med oss først.